Boekingsformulier

Leuk dat u een van onze chalets wilt boeken! Maak hier een keuze. Komt u er niet uit, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen!

Privacy statement en cookieverklaring

 

Bij Chalethureoptexel.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Chalethurenoptexel.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

 

Persoonsgegevens worden door ons verzameld voor de volgende doeleinden:

 • vervullen van reserverings- of informatieverzoeken;
 • reageren op onze communicatie (bijv. enquêtes, promotionele aanbiedingen of reserveringsbevestigingen);
 • voorzien in uw persoonlijke voorkeuren; • voldoen aan verzoeken om diensten of aanbevelingen die wij u bieden;
 • samenwerken met externe bronnen met uw toestemming, waaronder het verwerken van informatie die u via sociale netwerken en andere websites beschikbaar stelt, zodat wij een beter inzicht krijgen in uw interesses en u beter van dienst kunnen zijn;
 • gebruiken van onze apps op uw elektronische apparaten;
 • bijwerken van uw contactinformatie, zoals uw adres; of

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens (mede-afhankelijk van uw gebruik van de website, bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het inschrijven voor de nieuwsbrief):

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mailadres;
 • organisatienaam;
 • telefoonnummer;
 • betaal- en factuurgegevens
 • inloggegevens;

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het verlenen van toegang tot uw account;
 • het afhandelen en doorsturen van reserveringsaanvragen en boekingen;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website;
 • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen en acties;
 • het opslaan en publiceren van reviews;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

 

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief met een maximale bewaartermijn van 7 jaar na de laatste activiteit. Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages.

 

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van de door u opgevraagde diensten. Zo worden uw gegevens doorgegeven aan de betreffende beheerders van de vakantieparken, waar u een reserveringsaanvraag heeft ingediend. Daarnaast worden uw gegevens doorgegeven aan onze technische partners die diensten leveren om uw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt.

 

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van het gebruik van onze websites;
 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website en nieuwsbrieven worden gebruikt door de bezoekers of lezers;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het optimaliseren van de veiligheid van onze diensten;
 • het afstemmen van de advertenties en content op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van uw interesses en aan de hand van uw click- en surfgedrag.

 

Beveiliging

We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens te verminderen.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via info@chalethurenoptexel.nl.

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@chalethurenoptexel.nl.

 

Chalethurenoptexel.nl

info@chalethurenoptexel.nl

+31(0)6 810 945 88